Home Copii mici 1-5 ani Drepturile copiilor pe care trebuie să le cunoaștem cu toții

Drepturile copiilor pe care trebuie să le cunoaștem cu toții

de bebee
2,K views
Drepturile copiilor

Drepturile copiilor sunt printre cele mai puțin mediatizate și recunoscute în societatea românească.

Mulți dintre noi vorbim despre drepturi, libertăți și opinii exprimate. Cu siguranță, cu toții ne cunoaștem drepturile! Însă, drepturile copiilor sunt atât de cunoscute?

Ei bine, nu! Puțini dintre noi, știam, probabil, despre existența drepturilor copiilor!

Drepturile copiilor există, numai că nu sunt atât de mediatizate. Drepturile copiilor trebuie exprimate și făcute cunoscute în societate!

Drepturile copiilor țin de dezvoltarea lor, de educație, participare, protecție și multe altele, iar noi, ca adulți responsabili, trebuie să le cunoaștem! Mai mult decât atât, drepturile copiilor trebuie respectate și chiar aduse la cunoștință celor mici sau copiilor capabili de discernământ.

Iată câteva dintre drepturile copiilor, reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului, adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la 20 noiembrie 1989!

Drepturile copiilor sunt absolut necesare în orice societate, pentru o bună desfășurare a acesteia.

Drepturile copiilor – drepturile copiilor pe care trebuie să le cunoaștem cu toții:

 1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
 2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.

Drepturile copiilor – drepturile copiilor legate de dezvoltarea lor:

 1. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
 2. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o munca ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mintale, spirituale, morale ori sociale.
 3. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mintală, spirituală, morală și socială.
 4. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
 5. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.

Drepturile copiilor – drepturile copiilor care vă informează despre libertățile copiilor:

 1. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
 2. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor.
 3. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.
 4. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau, după caz, alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii, precum și persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
 5. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de zece ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de zece ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului)…

Drepturile copiilor trebuie respectate și recunoscute. Mai mult decât atât, în cazurile în care drepturile copiilor nu sunt respectate, există sancțiuni și legi conform cărora cei care nu le respectă pot fi pedepsiți!

CITEȘTE ȘI:

Bebee.ro foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Accept Read More